Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.gultasvela.lv, turpmāk – www.gultasvela.lv, lietošanas kārtību.

1.2.  Andris Patmalnieks, 01047213105, juridiskā adrese: Dzegužu iela 4, Rīga, LV-1007, turpmāk – Pārdevējs, nodrošina www.gultasvela.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas www.gultasvela.lv vai izmanto citus www.gultasvela.lv pakalpojumus - turpmāk Pircējs. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem www.gultasvela.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ienākumi.

1.4. Ja Pircējs iegādājas www.gultasvela.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Pircējs iegādājas preces www.gultasvela.lv , ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

1.6. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Pircējam iepērkoties www.gultasvela.lv , tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.7. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējs www.gultasvela.lv veic pasūtījumu bez reģistrēšanās.

2.2. Veicot pasūtījumu www.gultasvela.lv , Pircējam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, izvēlētās piegādes saņemšanas punkts, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto datu pareizību, veicot pasūtījumu www.gultasvela.lv . Ja Pircējs veicot pasūtījumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.4. Pircējs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.5. Pārdevējs garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis “Pirkumu grozu”, noformējis pasūtījumu un noklikšķinājis uz “Pirkt”. Pircējam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti www.gultasvela.lv datu bāzē.

3.3. Pārdevējs piekrīt piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja pasūtījumā izvēlēto saņemšanas punktu.

3.4. Ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Pārdevējs atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar nodrošināt interneta veikalā www.gultasvela.lv iegādātās preces piegādi, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs nepiekrīt, Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (čertpadsmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā www.gultasvela.lv ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi tiek noteikta atsevišķi atbilstoši www.gultasvela.lv veikala piegādes maksām.

4.2. Preču cenas interneta veikalā www.gultasvela.lv norādītas euro.

4.3. Pircējs par pasūtījumu norēķinās veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu atbilstoši saņemtajam rēķinam.

4.4. Pircējs veicot bankas pārskaitījumu “Maksājuma mērķī” norāda Rēķina numuru.

4.5. Pircējs maksājumu veic 3 (trīs) dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas.

4.6. Kad Pārdevējs saņem samaksu no Pircēja, tad veiktais pasūtījums tiek apstiprināts.

4.7. Veicot maksājumu Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, Pircējam tiek nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja Pasūtījuma veidlapā.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, www.gultasvela.lv izvēlas vēlamo preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Ielikt grozā”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, ievietojot tās „Pirkumu grozā”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Pirkumu grozā”, lapas labajā malā noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Pasūtīt”. Pircējs tiek novirzīts tālāk, kur noformē pasūtījumu, izvēlas piegādes veidu un vietu. Pircējs noklikšķina “Tālāk”.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Pirkt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts Pārdevējam.

5.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam rēķinu dienas laikā uz norādīto e-pastu.

5.5. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, kontaktinformāciju un Pasūtījuma saņemšanas veidu un vietu. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums netiek nodrošināts.

5.6. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.7. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6. Preču piegāde

6.1. Veicot pasūtījumu Pircējs izvēlas sev ērtāko piegādes veidu un apņemas norādīt precīzu izvēlēto Omniva pakomātu vai DPD Pickup saņemšanas punktu.

6.2. Piegādes maksa Latvijā ar Omniva pakomātu ir 3,50 EUR (trīs euro un 50 euro centi) un DPD Pickup  3,00 EUR (trīs euro un nulle euro centi).

6.3. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots Pircējam.

6.4. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 4-8 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu un uzglabāšanas termiņu. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ gultasvela.lv veikalam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

6.5. Par piegādes veidu izvēloties DPD Pickup saņemšanas punktu, Prece Pircējam izvēlētajā saņemšanas punktā nonāk 4-8 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma. Par Preces nonākšanu saņemšanas punktā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju PIN kodu, saņemšanas punkta atrašanās vietu un uzglabāšanas termiņu. Prece tiek uzglabāta saņemšanas punktā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ gultasvela.lv veikalam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

6.6. Pircējs sazinās ar Pārdevēju caur e-pastu [email protected], ja vēlas noskaidrot precīzu Pasūtījuma izpildes termiņu, pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.

6.7. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.


6.8. Ja Pircējs neizņem preces izvēlētā piegādātāja noteiktajā termiņā, Pircēja vainas dēļ un Pircējs ir samaksājis par Pasūtījumu un tā piegādi, tad Pasūtījums tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, Pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par Pasūtījumu samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, Pasūtījuma piegādes maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, un Pasūtījuma atgriešanas izdevumi.

7. Preču kvalitāte

7.1. Visu www.gultasvela.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs.

7.2. www.gultasvela.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

7.3.1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

7.3.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

7.3.3. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

7.4. Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt Pārdevējam bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

7.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs attiecīgi atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Pārdevējs var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

7.6. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7.7. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Pircējs var izteikt rakstveidā uz e-pastu, nosūtot iesniegumu Pārdevējam uz adresi [email protected]. Pēc iebildumu izvērtēšanas Pārdevējs sniedz Pircējam atbildi.

8. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

8.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Pārdevējam iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .

8.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Pircēja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Jānorāda Pircēja bankas konta numuru, uz kuru Pircējs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pārdevējs paziņo Pircējam nosūtot Atteikuma tiesību veidlapu.

8.3. Uzskatāms, ka Pircējs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Pircējs nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdu gadījumā Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

8.4. Pēc atteikuma tiesību veidlapas saņemšanas, Pircējs aizpilda to un pievieno sūtījumam.

8.5. Pircējs piegādā preci atpakaļ Pārdevējam uz adresi sūtot:

8.5.1. ar Omniva pakomātu: Gultasvela.lv, Rīgas Mazās stacijas ielas Drogas pakomāts, Mazās stacijas iela 2A, Rīga, tālr.+371 25344575, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Pircējs preces piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.5.2. ar DPD Pickup: Gultasvela.lv, Paku Skapis Circle K Iļģuciems, Dzirciema iela 40, Rīga, tālr.+371 25344575, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Pircējs preces piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

8.6. Pārdevējs apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja atpakaļ atgriezto preci un atteikuma veidlapu, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci. Pārdevējs atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemts maksājums par preci.

8.7. Pārdevējs patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis no Pircēja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Pircēja apliecinājumu par to, ka Pircējs preci ir nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

8.8. Atlaidēs iegādātu preci nav iespējams atgriezt, bet ir iespējams samainīt pret citu preci vai dāvanu karti preces vērtībā.

8.9. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs.

8.10. Pārdevējs sūtīšanas izmaksas sedz, ja prece ir ar defektu.

8.11. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

8.12. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Pircējs nav atvēris iepakojumu precei;

8.12.1. prece nedrīkst būt bojāta;

8.12.2. prece nav lietota, saglabāta sūtījuma iepakojums, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.);

8.12.3. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

8.13. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

8.14. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

9. Informācijas apmaiņa

9.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.gultasvela.lv sadaļā – Kontakti.

10. Atbildība

10.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai www.gultasvela.lv lietošanas kārtībai.

10.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par www.gultasvela.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Pircēja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

10.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

11. Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Pārdevēja klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Pircējam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.